Kaj je mediacija?

Mediacija je miren način reševanja sporov s pomočjo tretje,Mediacija
Družinska mediatorka in mediatorka transformativne mediacije, ki je sama okusila pomembnost komunikacije v nesoglasjih. Izobraževala se je pri Društvu mediatorjev Slovenije in Zavodu Rakmo. Mediira pravzaprav dnevno-saj je mati petih otrok…
nevtralne osebe. Ta tretja oseba ne zavzema stališča o tem, kdo ima prav in kdo nima, temveč s svojim delovanjem skuša doseči sporazum, da stranki sami, prostovoljno dosežeta strinjanje oz. nek nov uvid v njun spor.

Mediacija namreč predpostavlja, da se spore da rešiti tako, da je dobro za obe strani, tudi če je sporazum drugačen od tistega, ki bi bil sicer odločen v pravdi na sodišču.

Kako vem, da je nesporazum primeren za mediacijo?

Kadar sta obe strani pristali na to, da poskušata nesporazum rešiti z mediacijo, je veliko možnosti, da mediacija uspe. Vodilo je lahko hitrost rešitve spora, saj je nesporazum lahko rešen že na prvem ali drugem mediacijskem srečanju, v nasprotju z dolgotrajnimi sodnimi postopki.

Vodilo so lahko nizki stroški, ki so v primerjavi s sodnimi, zanemarljivi.

Kadar sta udeleženca v trajnih odnosih (npr. soseda v bloku, sodelavca, partnerja…) je v interesu vseh, da se spor razreši sporazumno, z dobrim občutkom za sobivanje tudi v prihodnosti.

Kadar si oba udeleženca želita, da njun spor ostane zaupen, brez dolgotrajnega pravdanja z raznimi pričami na sodišču.

Kadar si oba udeleženca želita rešitve, ki ni "pravno" tipična, je pa zanju primerna, unikatna. To je ena od lastnosti mediacije, ki daje strankam v procesu občutek slišanosti in sprejetosti.

Prednosti mediacije so torej nizki stroški, hitrost rešitve spora, zadovoljnost vseh udeleženih v postopku, učinkovitost, možnost soodločanja oz. dejstvo, da udeleženci odločajo sami in so zato tudi sklenjeni dogovori bolj zanesljivo izvajani. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da pri mediaciji ni nikakršnih tveganj-tudi če ne uspe, je situacija enaka kot pred mediacijo, prav tako pa se z mediacijo izognemo tveganim razsodbam na sodišču.

Postopek mediacije

Če se odločite, da bi spor oz. konflikt radi rešili na miren način, brez dolgotrajnih in dragih postopkov, lahko to storite, še preden na sodišče vložite tožbo. Tako se izognete plačevanju sodne takse in odvetnikov. Izpolnite pobudo za začetek mediacije in jo pošljete po pošti (HELIOPOLIS, GOLO 93E, 1292 IG) ali elektronski pošti (info@heliopolis.si). Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se o tem ne dogovorimo drugače. Pobudo lahko pošljete tudi brez vednosti soudeleženca v sporu in ga povabim jaz.

Ko prejmem vašo pobudo in se z njo strinja tudi nasprotna stran, vam pošljem pogodbo in dogovorimo za prvo srečanje, kjer vsi sodelujoči v mediaciji podpišemo tudi izjavo o zaupnosti.

Cena mediacije

 Cena transformativne mediacije je 80 eur na uro, razen za mediacijo na delovnem mestu, kjer je cena 97.60

Za več informacij pišite na sasa@heliopolis.si ali pokličite 031 78 77 78.