Kdor vsaj tu in tam ošvrkne moje pisanje, mu je jasno, da sem proti zakonu, ki bi dovolil posvojitve otrok istospolnim partnerjem. Vem, vem, spet pišem o temi, ki dviguje prah in zaradi katere sem tudi že bila pribita na križ. A sem zlezla dol in zdaj spet mečem kosti…

Tokrat bi pa rada pozvala oz. povabila vse, ki vsaj približno podobno mislite, na Dan družine, ki bo to soboto, 24.10. ob 14h na Prešernovem trgu v Ljubljani. Zakaj? Si bom tokrat dovolila kar besede dr. Tadeja Strehovca iz Zavoda za družino in kulturo življenja:

Zakaj se zavzemate za zakonsko zvezo in družino moškega in ženske?

1. ker je za zakonca in otroka najbolj naravna oblika skupnega življenja.
2. ker je takšno okolje za člane družine v primerjavi z drugimi oblikami skupnega življenja najbolj trdno in zdravo (telesno in duševno);
3. ker je bolj odprta za življenje in tako družbi omogoča dolgoročno demografsko preživetje;
4. otroku daje najbolj primerno okolje za celosten psihološki in telesni razvoj;
5. v takšni družini je otrok najmanj izpostavljen tveganju za razpad skupnosti.
6. otrokom in družbi omogoča jasno orientacijo v življenju;
7. v njej se lažje posredujejo verske vrednote;
8. z vidika katoliške teologije je samo ljubezen med možem in ženo podoba božje ljubezni; navzočnost takšne ljubezni pa je edina primerna za ustvarjanje primernega okolja za telesno, duševno in duhovno vzgojo otroka.

Zakaj nasprotujete novim oblikam posvojitev otrok?

1. Dobrobit otroka:
a. Otrok po mnenju psihologov za psihofizični razvoj potrebuje očeta in mater oz. moški in ženski lik;
b. otrok bo v družbi diskriminiran;
c. otrok bo odraščal v verjetno bolj nestabilni zvezi, kjer bo bolj izpostavljen nezvestobi partnerjev. Zveza dveh oseb moškega spola je 50% manj trdna kot klasična heteroseksualna zveza; skupnost dveh žensk pa je 170% manj stabilna kot zveza moškega in ženske (GUNNAR ANDERSSON idr. THE DEMOGRAPHICS OF SAME-SEX MARRIAGES IN NORWAY AND SWEDEN. Demography, Volume 43, Št. 1, February 2006: 79–98).
d. otrok bo izpostavljen večjemu tveganju za okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi in virusom HIV in predčasni izgubi enega ali obeh skrbnikov (Inštitut za varovanje zdravje R. Slovenije – Leta 2008 se je z virusom HIV okužilo 34 moških, od tega 32 s spolnim odnosom z osebo istega spola).
2. Ker bo to povzročilo še daljše čakalne vrste. Leta 2008 je 375 parov čakalo na posvojitev. Ob tem se bojimo pozitivne diskriminacije homoseksualnih parov, ki bodo v imenu le-te imeli prednost pri posvojitvah.
3. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije, osebe z istospolnim nagnjenjem niso bolniki (homoseksualnost ni bolezen). Prav tako takšni ljudje biološko gledano niso neplodne osebe, ki ne morejo imeti svojih otrok. V kolikor si jih res želijo imeti, jih lahko imajo po naravni poti.
4. Dostop do posvojitve otrok takšnim parom bi pomenilo zapostavljanje tistih parov, ki zaradi bolezni ne morejo imeti otrok.